Hovedstyret består av et arbeidsutvalg (AU) samt avdelingslederne

Arbeidsutvalget:

Verv Navn E-postLeder Espen-André Steneng leder@selsbakk.no

Nestleder Thomas Mjøsund epostadresse kommer

Kasserer Tommy Larsen kasserer@selsbakk.no

Sekretær: Mona Wiggen Brennecke sekretar@selsbakk.no

Styremedlem: Inger Lise Rønning

Styremedlem: Randi Klewe

Styremedlem: Tonje BergAvdelingslederne:Avdeling Navn E-postFriidrett Per Kristian Westermann friidrett@selsbakk.no


Håndball Anita J.Vatle handball@selsbakk.noSki Kontakt Espen-André Steneng leder@selsbakk.noTurn/RG Berit Sivertsen berit_sivertsen@hotmail.com


Barneidrett Tonje Berg


Annet:Husstyret SIF-Huset Morten Smaavik husstyret@selsbakk.noAnsvarlig for politiattester Randi KleweLevert av IdrettenOnline