Sif-Huset

Utleie av SIF-huset

SIF-huset.Adresse: Gammel-lina 13 A. Passer for grupper opp til 50 personer. Utstyrt med projektor, dvdspiller og teleslynge. Fullt utstyrt kjøkken. Utleies til f.eks. møter, konfirmasjoner, barnedåp, minnesamvær etc. NB! Leies ikke ut til festerTorsdag 30. mars 2023, kl 1900, vil man gjennomføre årsmøte vedr. året som var, dvs. 2022. 

Det vil bli servert kaffe/saft. 


Sak 1 - godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2 - Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 3 - velge dirigent/ordstyrer, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4 - Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5 - Behandle idrettslagets regnskap

Sak 6 - Fastsette medlemskontigent

Sak 7 - Vedta idrettslages budsjett

Sak 8 - valg

Sak 9 - eventuelt


Mvh

Thomas P. Mjøsund

Leder SIF