Organisasjonsinfo:

Besøksadresse: Gammel-Lina 13a
Bankkonto: 4200 37 31639
Epost: leder@selsbakk.no 
Hjemmeside: www.selsbakk.no

Facebook: https://www.facebook.com/SelsbakkIF