Årsmøte saksliste for møte 21 mars 2022 i SIF huset

Postet av Tommy Larsen den 14. Mar 2022

Saksliste

1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge ordfører, referent samt to til å signere protokollen

4. Behandle idrettsforeningens årsmelding og avdelingenes årsmeldinger

5. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert form

6. Fastsette kontingent

7. Vedta idrettsforeningens budsjett, og avdelingenes budsjett

8. ValgKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.